Verzuimverzekering

Werknemers krijgen bij ziekte doorbetaald. Op de werkgever rust namelijk een loondoorbetalingplicht. Vooral met werknemers die langere tijd ziek zijn, kan het een grote kostenpost zijn. Met de verzuimverzekering kunt u het financiële risico deels bij een verzekeraar neerleggen.

Uit onderzoek blijkt dat een zieke werknemer ongeveer €230 per dag kost voor de werkgever. Vooral bij langdurige ziekte wordt het een probleem. De loondoorbetalingplicht duurt namelijk tot twee jaren. Daar komt nog bij dat u vervanging moet regelen en voor de zieke werknemer moet u ook nog de re-integratie stimuleren. Zieke werknemers moeten zo snel mogelijk weer aan het werk.

De verzuimverzekering vangt een deel van de kosten op

Zieke werknemers heeft u hoge kosten aan waar u voor een deel de verzuimverzekering voor in kunt schakelen. In sommige gevallen volstaat het deels doorbetalen van het inkomen. Het is zelfs mogelijk om de werkgeverslasten aanvullend mee te verzekeren. Standaard zit er wel een eigen risico in de verzuimverzekering. Gedeeltelijk blijven de kosten voor rekening van de werkgever. Ook de kosten voor het re-integreren blijven bij de werkgever.

Een verzuimverzekering is niet verplicht

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de kosten van zieke werknemers zelf te dragen. Dat geeft een besparing in premie, maar denk wel goed na over de mogelijke gevolgen. In het uiterste geval kunnen in één keer meerdere werknemers ziek worden. Met veel pech blijven ze ook nog een langere periode ziek. U bent niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten, maar de doorbetaling van het loon is wel verplicht.

Waar is de premie van de verzuimverzekering van afhankelijk?

De premie is afhankelijk van het verwachte verzuim. De verzekeraar schat in hoeveel kosten ze moeten dragen na het afsluiten van de verzekering. Hierbij gaan ze uit van het ziekteverzuim in het bedrijf in de voorgaande jaren. Daarnaast wordt ook gekeken naar de verzuimcijfers binnen de sector waar het bedrijf in actief is. De samenstelling van het personeelsbestand kan ook nog een rol spelen.

Welke soorten ziekteverzuimverzekeringen zijn er?

U kunt kiezen uit twee verschillende soorten ziekteverzuimverzekeringen, namelijk de conventionele en de stoploss dekking. De verschillen leggen wij uit.

Conventionele verzuimverzekering

Bij deze verzekering kiest u voor een eigen risico uitgedrukt in dagen. Per zieke werknemer neemt u een aantal dagen voor eigen rekening. Het gaat bijvoorbeeld om de eerste 10 dagen. Kiezen voor meer dagen eigen risico zorgt voor een lagere premie. Als werkgever moet u er dus rekening mee houden dat u de eerste ziektedagen zelf draagt. Vooral kleinere werkgevers kiezen voor deze verzekeringsvorm. Grotere werkgevers geven vaak de voorkeur aan de stoploss verzuimverzekering.

Stoploss verzuimverzekering

In deze verzekeringsvorm geldt ook een eigen risico, maar niet in dagen, maar in euro’s. De werkgever draagt de kosten van het verzuim zelf tot de kosten een bepaald bedrag overstijgen. Dus pas bij veel verzuim keert de verzekeraar uit. In een jaar met weinig ziekteverzuim komt er geen uitkering van de verzekeraar. Waar de grens ligt tussen het zelf dragen van de lasten en een uitkering door de verzekeraar wordt afgesproken met de verzekeraar.

Contactformulier autoverzekering

2 + 13 =

WhatsApp chat